Apie mus...

„Zebriuko“ darželis teikia ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo paslaugas. Pasirinkta muzikos terapijos kryptis, kuri integruojama į viso ugdymo procesą. Įstaiga tenkina prigimtinius vaikų poreikius: etninius, socialinius, pažintinius, efektyviai bendradarbiauja su socialine aplinka, sudaro sąlygas užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

„Zebriukas“ dirba pagal individualią programą „Vaiko link“, kuri orientuota į demokratišką ugdymą. Darželio aplinka ir priemonės skatina vaiką veikti, ugdyti jo fizines ir psichines galias, ugdo pilnavertę asmenybę, gebančią pasinaudoti kompetencijomis, reikalingomis tolimesniam ugdymuisi.

 

Programa remiasi ugdymo individualizavimu, todėl svarbiausias pagrindas – vaiko poreikiai, interesai, o svarbiausias reikalavimas, kad ugdymo individualizavimas turi būti kuriamas laisvės ir pagarbos vaikui principu. J.H. Pestalocis rėmėsi harmoninga vaiko prigimtimi, kėlė individualias asmens ypatybes ir vaizdžiai parodė, kad individualus požiūris sužadina vaiko dvasines jėgas, norą tyrinėti ir pažinti. Stengiames rasti tokius ugdymo metodus, kurie atitiktų vaiko prigimtį, jo individualybę. Dideles vaikų grupes skaidomos į mažesnes, o mažesnėse grupėse atsižvelgiama į kiekvieno vaiko skirtingus poreikius. Taip sumažėja bendravimo sunkumai, mažylių žinios pagilėja, jų apimtis išsiplečia ir pagausėja.